Οικονομική Διαχείριση

Οικονομική Διαχείριση

Πλήρης Οικονομική Διαχείριση Πολυκατοικιών

Για εμάς η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα στην οικονομική διαχείριση της πολυκατοικίας είναι βασική προτεραιότητα μας.

Αναλαμβάνουμε για εσάς :

  • Είσπραξη των κοινοχρήστων, παρέχοντας εναλλακτικές μεθόδους πληρωμής. Για ασφαλέστερες συναλλαγές χρησιμοποιούμε φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
  • Πληρωμή όλων των υποχρεώσεων της πολυκατοικίας προς τους προμηθευτές της  (Πετρέλαιο, ΔΕΗ, Συνεργείο καθαρισμού, Συντήρηση ανελκυστήρα, κ.λ.π). Η Πληρωμή των εκτάκτων δαπανών γίνεται από το γραφείο πάντα με εντολή του διαχειριστή της οικοδομής ή την Γενική Συνέλευση. Κάθε λογαριασμός υποστηρίζεται από τα ανάλογα παραστατικά, τα οποία σκανάρονται και είναι στη διάθεση των ενοίκων της οικοδομής.
  • Τήρηση του βιβλίου Εσόδων – Εξόδων της οικοδομής μηχανογραφικά και με συνεχή άμεση ενημέρωση για την ταμειακή κατάσταση, το αποθεματικό, τις υποχρεώσεις και τους οφειλέτες.
  • Σε περίπτωση άρνησης καταβολής των κοινοχρήστων δαπανών γίνεται ανάθεση σε δικηγόρο μετά από συνεννόηση και εντολή του διαχειριστή της οικοδομής για να προβεί στις νόμιμες ενέργειες για την είσπραξη των οφειλών.
  • Ετήσιος οικονομικός απολογισμός πεπραγμένων με παράδοση ισολογισμού και όλων των παραστατικών για έλεγχο και όλων των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό της πολυκατοικίας, εάν ζητηθεί.