Τεχνική Υποστήριξη

Υποστήριξη τεχνικών προβλημάτων πολυκατοικίας

Συστήνουμε και υποστηρίζουμε τα τεχνικά προβλήματα της πολυκατοικίας σας με τους καλύτερους και οικονομικότερους τεχνίτες, χωρίς να σας τους επιβάλλουμε. Η τελική επιλογή είναι δική σας, αναθέτοντας την εργασία στους τεχνίτες που εσείς επιθυμείτε.

Τεχνική υποστήριξη της οικοδομής, όποτε ζητηθεί από την διαχειριστική επιτροπή και δυνατότητα αναζήτησης τεχνικών υπηρεσιών από  εμάς.