Πέντε βήματα για να πάρετε το επίδομα θέρμανσης. Τι πρέπει να περιλαμβάνει η αίτηση που θα υποβάλετε στο www.gsis.gr

Πέντε βήματα για να πάρετε το επίδομα θέρμανσης

Τι πρέπει να περιλαμβάνει η αίτηση που θα υποβάλετε στο www.gsis.gr

Βήμα 1ο: Διαδικασία χορήγησης επιδόματος.
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στον δικτυακό τόπο  www.gsis.gr, για να ενταχθούν  στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης


Βήμα 2ο:Τι θα πρέπει να αναγράφεται στην αίτηση:
• Ο αριθμός φορολογικού μητρώου του αιτούντος υπόχρεου φορολογικής δήλωσης
• Το ονοματεπώνυμο του
• Ο αριθμός των προστατευόμενων τέκνων του
• Η ένδειξη εάν επιθυμεί προκαταβολή
• Τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) που επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό και το ονοματεπώνυμο του πρώτου δικαιούχου
• Ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κυρίας κατοικίας
• Η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί  στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
•  Τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης
• Η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία και
•  Τα στοιχεία επικοινωνίας του


Βήμα 3ο:Ποία στοιχεία πρέπει να δηλώσουν οι διαχειριστές της πολυκατοικίας ή οι εκπρόσωποι των πολυκατοικιών ή οι εταιρίες διαχείρισης πολυκατοικιών:
o Τον αριθμό φορολογικού μητρώου του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρίας διαχείρισης της πολυκατοικίας.
o Τον ΑΦΜ της πολυκατοικίας εφόσον υπάρχει.
o Τον αριθμό της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή μιας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που εκπροσωπεί την πολυκατοικία.
o Τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις δαπάνες θέρμανσης .
o Τα ονοματεπώνυμα των φυσικών προσώπων  που διαμένουν στα διαμερίσματα, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη


Βήμα 4ο: Τι θα πρέπει να κάνουν όσοι δεν έχουν κωδικούς;
Όσοι δεν έχουν κωδικούς για το TAXISnet, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική αίτηση δηλώνουν τον Α.Φ.Μ και έναν αριθμό ειδοποίησης εκκαθαριστικού σημειώματος, μιας εκ των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας.


Βήμα 5ο: Έπειτα από πόσες ημέρες θα λάβουν οι ενδιαφερόμενοι το επίδομα;
Η ΓΓΗΣ θα ενημερωθεί από τον πρατηριούχο  για την αγορά πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης. Τα στοιχεία του ΑΦΜ του ενδιαφερόμενου και των πρώτων 9 ψηφίων της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος θα πρέπει να είναι ίδια στο παραστατικό του πρατηριούχου και στην αίτηση. Εάν πρόκειται για πολυκατοικία  θα πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα πληρωμής. Όταν ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, θα πιστωθεί στον λογαριασμό που δηλώθηκε κατά την υποβολή της αίτησης το ανάλογο ποσό που αντιστοιχεί